Лекції

Теоретичні відомості до лабораторних робіт

Навчальний посібник «Базові засади веб-розробки»
Звітність та успішність

Диски для звітності
І половина семестру

ІІ половина семестру

Протягом семестру