Завдання навчальної дисципліни

Існування Інтернету налічує майже 30 років. Етапи розвитку глобальних мереж накладаються один на одного, привносячи нові можливості і частково замінюючи старі технології щодо подання інформації та взаємодії з користувачем. Інтернет поєднує потужність використання додатків, розподілених систем та інформаційного змісту нового покоління.

Свобода і демократичність Інтернету, відсутність соціальних стримуючих факторів дозволяє легко впроваджувати передові ідеї, об'єднувати у спільноти фахівців і створювати сучасні потужні проекти. Кожний рік в Інтернеті відбуваються якісні зміни. Вони пов'язані з появою нових технологій, народженням нових концепцій, ідей і знань. В середовищі ІТ-фахівців з'являються нові професії і спеціалізації, які потребують спеціальні знання та досвід. Чим складніша індустрія, тим важче бути в ній професіоналом.

Якщо Ви вже поринули в цей захоплюючий світ, вдосконалюйте свої знання, ставайте мудрішими і досвідченішими. Інакше доведеться спостерігати за цим світом з боку, а не творити його власними руками.

Теми лекцій

Доповідь-презентація

Бурхливий розвиток інтернет технологій змінили життя всього суспільства. З кожним днем з'являються все нові і нові можливості як для кожної людини зокрема, так і для всіх сфер життєдіяльності.

Протягом семестру студентам надається можливість зробити 2 доповід-презентації про новітні технології, що впроваджені у життя останній рік-два. Це може бути протоколи, сервіси, протоколи, фреймворки тощо.

Для заохочення студентів, бали за зроблену презентацію автоматично переносяться на іспит як відповідь на описове питання. У разі, якщо доповідь не зроблено, студент на іспиті відповідає на описові питання.

Розподіл балів

Підсумкове оцінювання засвоєння предмету враховує основні складові
 • До 24 жовтня

  12 Лабораторні 1-3
  5 Доповідь (бали до тесту)
  12 балів
 • До 19 грудня

  16 Лабораторні 4-7
  5 Доповідь (бали до тесту)
  16 балів
 • Іспит

  28 Лабораторні 1-7
  12 Самостійна
  60 Тести (10 балів доповіді)
  100 балів

Зазначено максимальну кількість балів за умови вчасного і належного захисту

 • Виконання під час навчання
 • Виконання під час іспиту

Часті запитання

Часті запитання

Заняття з дисципліни відбуваються в аудиторіях згідно розкладу

У разі запровадження карантину заняття відбуватимуться онлайн в Zoom згідно розкладу.

Ідентификатор персональної конференції 687-349-9091

Password L4yVV1

Захист роботи відбувається на наступних поточних заняттях, після пояснення матеріалу. Зроблене завдання викладається на сервер і викладачеві надається відповідне посилання. Викладач оцінює правильність коду, задає дотичні питання і оцінює роботу студента.

Захист роботи відбувається не пізніше ніж наступне заняття. Відтермінування захисту впливає на максимальний бал роботи (-1 бал за невчасний захист).

Після зазначених термінів (24 жовтня, 19 грудня) бали за захист відповідних лабораторних робіт не виставляються.

До проведення екзамену мають бути захищені всі лабораторні (28 балів) та самостійна робота (12 балів).

До екзамену допускаються студенти, які захистили всі лабораторні та самостійну роботи.

Терміни і бали

І половина семестру

ІІ половина семестру

Наприкінці семестру