Системи з самоорганізацією та самонавчанням

Системи з самоорганізацією - адаптивні система, в яких накопичення досвіду, запам'ятовування і структуризація інформації виражається в зміні структури системи і рівня її організації. Здатна до адаптації в умовах постійних змін зовнішніх і внутрішніх факторів.

Системи з самонавчанням - системи, в яких накопичення досвіду (запам'ятовування інформації) виражається в зміні параметрів, важливих для мети системи. Відповідно до змін зовнішнього середовища змінюється спосіб функціонування системи.

Основні складові курсу дисципліни

Метою курсу «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» є опанування студентами необхідного обсягу теоретичного та практичного матеріалу стосовно сучасних інтелектуальних інформаційних систем, основних засад самонавчання та саморозвитку систем, новітніх технологій семантичних пошукових систем.

Курс лекцій

Лабораторні роботи

Самостійна робота

Наукові доповіді

Проміжний контроль

Іспит

16

Лекцій

5

Лабораторних тем

1

Самостійна робота

2

Наукові доповіді

Теми лекцій

Курс лекцій охоплює відомості про сучасні підходи щодо систем з саморганізацією та самонавчанням.
 • Топ-10 технологій штучного інтелекту

  1. Генерація природної мови
  2. Розпізнавання мови
  3. Віртуальні помічники
  4. Платформи машинного навчання
  5. Оптимізоване під ІІ «залізо»
  6. Управління рішеннями
  7. Платформи глибокого навчання
  8. Біометрика
  9. Автоматизація роботизованих процесів
  10. Аналітика текстів та обробка природної мови
 • Витрати на втілення інтелектуальних систем ($млрд.дол)

  • 2015 (5)
  • 2016 (8)
  • 2017 (13)
  • 2018 (20)
  • 2019 (34)
  • 2020 (46)
 • Топ-10 технологій 2017 року

  1. Штучний інтелект і машинне навчання
  2. Інтелектуальні додатки
  3. «Розумні» речі
  4. Віртуальна (VR) і доповнена (AR) реальність
  5. Цифрові «двійники»
  6. Блокчейн
  7. Діалогові системи
  8. Цифрові технологічні платформи
  9. Механіка додатків і сервісів
  10. Адаптивна архітектура безпеки

Практичне засвоєння матеріалу

Метою виконання лабораторних тем з дисципліни «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» є практичне ознайомлення із новітніми інтклектуальними технологіями. Лабораторні теми містять кілька практичних завдань, які потребують інтуїції людини і використовують різноманітні алгоритми самонавчання та самоорганізації.

Розподіл балів

Підсумкове оцінювання засвоєння предмету враховує основні складові

Лабораторні теми

30 балів

5 тем


Самостійна робота

20 балів

1 робота


Контрольні роботи

40 балів

2*20 балів


Наукові доповіді

10 балів

2*5 балів


Контактна інформація