Zoom

Ідентификатор персональної конференції 687-349-9091
https://us04web.zoom.us/j/6873499091?pwd=OHp1cCtlTW1jRXpDQmRZSStpbi9Idz09
Password 5Amc0r

Основні складові курсу дисципліни

Метою курсу «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» є опанування студентами необхідного обсягу теоретичного та практичного матеріалу стосовно сучасних інтелектуальних інформаційних систем, основних засад самонавчання та саморозвитку систем, новітніх технологій семантичних пошукових систем.
 • Курс лекцій

  Курс лекцій

  18 лекції

  Загальні поняття, основні принципи, архітектури і алгоритми сучасних систем з самонавчанням та самоорганізацією.

 • Лабораторні роботи

  Лабораторні роботи

  10 робіт

  Ознайомлення та набуття практичних навичок роботи з популярними інтелектуальними додатками

 • Доповіді

  Доповіді

  Аналітичний огляд

  Коротка презентація сучасних інновацій в галузі інтелектуальних систем (за останніх 2 роки).

 • Самостійна робота

  Самостійна робота

  Власна реалізація

  Реалізація інтелектуального алгоритму для прикладного додатку.

 • Семестровий контроль

  Семестровий контроль

  Складання іспиту

  Враховуються бали контрольних робіт. Допуск за наявності захищених самостійної та лабораторних робіт

Теми лекцій

Курс лекцій охоплює відомості про сучасні підходи щодо систем з саморганізацією та самонавчанням.

Практичне засвоєння матеріалу

Метою виконання лабораторних тем з дисципліни «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» є практичне ознайомлення із новітніми інтелектуальними технологіями. Лабораторні теми містять кілька практичних завдань, які потребують людської інтуїції і використовують різноманітні алгоритми самонавчання та самоорганізації.

Розподіл балів

Підсумкове оцінювання засвоєння предмету враховує основні складові
 • До 1 листопада

  15 Лабораторні 1-5
  5 Доповідь
  20 балів
 • До 19 грудня

  15 Лабораторні 6-10
  5 Доповідь
  20 балів
 • Іспит

  30 Лабораторні 1-10
  10 Доповіді 1-2
  20 Самостійна
  40 Тести
  100 балів

Зазначено максимальну кількість балів за умови вчасного і належного захисту

 • Виконання під час навчання
 • Виконання під час іспиту