Системи з самоорганізацією та самонавчанням
Навчальна дисципліна

Системи з самоорганізацією та самонавчанням

Ознайомлення з дисципліною

Основні складові курсу

Метою курсу «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» є опанування студентами необхідного обсягу теоретичного та практичного матеріалу стосовно сучасних інтелектуальних інформаційних систем, основних засад самонавчання та саморозвитку систем, новітніх технологій семантичних пошукових систем.

Що нового у світі

Презентації новітніх технологій

Що таке презентація

Світ вдосконалюється щодня, винаходячи і відкриваючи щось нове, і без цих досягнень людство не просунулося б так далеко. У життя одразу кількох поколінь увірвалися сучасні технології, формується нова реальність, змінюється картина світу. Неможливе стало звичайним. Виникають нові знання, теорії, практичні реалізації. Вчені, дослідники, розробники та дизайнери з усього світу намагаються втілити те, що спростить наше життя та зробить його цікавішим. Технології майбутнього піднімають життя людства на зовсім інший рівень.

Презентація - це коротке, змістовне представлення певної новинки з області Інтернет чи Веб: інструмент, сервіс, технологія тощо.

Структуру доповіді складати за наступним регламентом:
 • Мета новинки
 • Актуальність розробки
 • Коротко - принцип функціонування
 • Сфера застосування
 • Доступність для споживачів
 • Ефект від використання
 • Перспективи розвитку
Що таке презентація

Теми для презентацій

Для презентації можна представити новинки з галузі комп’ютерних та інтернет технологій, що виникли протягом 2021-2022 років.

 • Сучасні інтернет-сервіси, новітні служби, протоколи.
 • АІ платформи, АІ чати.
 • Мобільні додатки.
 • Інтелектуальні сервіси.
 • Робототехніка.
 • Програмне забезпечення та інструменти.
 • Інтернет речей.
 • Криптовалюта, блокчейн, NFT-токени.
 • Віртуальна, доповнена та інші реальності.
 • Пристрої, що реалізовані на інтелектуальних алгоритмах.
 • Інші новинки, що варті представлення.
Теми для презентацій

Проведення та оцінювання презентації

Презентація проводиться на лабораторних заняттях в присутності викладача та студентів групи. Загальне враження про презентацію складається від вдалого підбору наочного матеріалу: слайди, відео-ролики, веб-сторінки. Від цього залежить, як аудиторія зрозуміє інформацію з усної доповіді.

 • Викладач оцінює якість доповіді та наочного матеріалу, актуальність новинки, опанування теми студентом.
 • На презентацію надається близько 5-7 хвилин, тому важливо зробити презентацію ємною та лаконічною.
 • Максимальна оцінка за успішну презентацію - 5 балів
 • Матеріали зробленої доповіди викладаються на диск: у вигляді doc-документа або ppt-презентації.
Проведення та оцінювання презентації

Бонуси до іспиту

Бали, що отримані за презентацію будуть враховані на екзамені як відповідь на описове питання. Описових питань на екзамені є 2, тому кожна презентація зараховується як відповідь на одне описове питання. Під час складання екзамену студент завантажує презентацію (doc або ppt файл) у вікно описового питання.

Протягом семестру студенти мають можливість зробити 2 презентації

 • І половина семестру: 04.09.2023 - 21.10.23
 • ІІ половина семестру: 23.10.2023 - 16.12.2023

Якщо студент не зробив презентацію протягом першої половини семестру, то в подальшому він має можливість зробити лише одну презентацію.

Презентація НЕ є обов’язковою частиною дисципліни. Студенти, що не робили презентацій до екзамену допускаються і мають відповісти на описові питання.

Бонуси до іспиту
Практична реалізація

Самостійна робота

 • Програмна реалізація додатку, що виконує інтелектуальні функції систем з самоорганізацією та самонавчанням.
 • За основу можна брати розглянуті алгоритми: нейронна мережа, генетичний алгоритм, еволюція життя, класичні алгоритми тощо.
 • Для програмування можна використовувати математичний апарат чи алгоритм як власний так і запозичений з відкритих джерел.
Терміни і бали

Розподіл балів дисципліни

 • І половина семестру

  04.09-21.10
  15 балів
  • 15Лабораторні 1-5
  • 5Презентація (бали до тестів)
 • ІІ половина семестру

  23.10-16.12
  15 балів
  • 15Лабораторні 6-10
  • 5Презентація (бали до тестів)
 • Семестрова оцінка

  Протягом семестру
  100 балів
  • 30Лабораторні 1-10
  • 20Самостійна робота
  • 50Екзаменаційний тест
Контактна інформація

Викладачі дисципліни

Допоміжна інформація

Поширені запитання

Заняття з дисципліни "Системи з самоорганізацією та самонавчанням" у 2023 році відбуваються в аудиторіях відповідно до розкладу.

Лекції - Юрчак Ірина Юріївна
Лабораторні - Головатий Андрій Ігорович
Лабораторні - Кулешник Ярко Федорович

Захист роботи відбувається на наступних поточних заняттях, після пояснення матеріалу. Викладач задає дотичні питання і оцінює роботу студента. Звіти по виконаних роботах викладаються на диск у відповідну папку студента

Після контрольних дат (21 жовтня - №№1-5, 16 грудня - №№6-10) бали за відповідні лабораторні роботи та доповіді не виставляються.

Самостійну роботу можна захищати протягом семестру до 16 грудня. Після зазначеної дати бали будуть зменшені.

До іспиту допускаються студенти, які захистили ВСІ лабораторні та самостійну роботи.

Диски для звітів

Протягом семестру студенти мають можливість зробити 2 презентації

 • І половина семестру: 04.09.2023 - 21.10.2023
 • ІІ половина семестру: 23.10.2023 - 16.12.2023

Якщо студент не зробив презентацію протягом першої половини семестру, то в подальшому він має можливість зробити лише одну презентацію.

Презентація НЕ є обов’язковою частиною дисципліни. Студенти, що не робили презентацій до екзамену допускаються і мають відповісти на описові питання.