Лабораторний курс (25 балів)

В рамках лабораторних тем студенти поглиблюють знання стосовно створення повноцінного динамічного сайту з різними сервісами, його розміщення на хостингу та подальшого просування.

Динамічний сайт (25 балів)

Розгортання власного сайту на основі готової CMS (системи управління контентом). Наповнення сайту сервісами, динамічними елементами, системами статистики. Вибір доцільного доменного імені і розміщення на безкоштовному хостингу.

Залік - тест (50 балів)

На залік виносяться питання з лекційного курсу. До результатів тесту (40 балів) додаються бали за доповідь (10 балів) з новітніх веб та Інтернет технологій (2013-2014 рр.). Доповідь презентується під час навчання.

Користувачі в Мережі висловлюють помітне нетерпіння і наполегливість у миттєвому задоволенні своїх потреб. Якщо вони протягом хвилини не можуть розібратися в тому, як користуватися сайтом, вони приймають рішення не витрачати на це свій час. І йдуть.

— Якоб Нильсен     www.nngroup.com/

У створенні сайту беруть участь люди різних спеціальностей: дизайнери, програміст, менеджери. У великих компаніях кожний фахівець займається лише своєю роботою, в невеликих студіях розробник може суміщать певні спеціальності. Але в будь-якому випадку любий Інтернет проект складається з типових етапів:


1

Проектування

За проектування відповідає менеджер проекту. Збирається детальна інформація, ставляться цілі проекту і планується бюджет. Від того, наскільки грамотно буде виконана дана робота, залежить успіх всієї справи. Результатом даного етапу є технічне завдання. Це - текстовий документ, в якому детально описується проект.
2

Розробка дизайну

Ідеї, закладені в технічному завданні, дизайнер втілює у вигляді ескізів сторінок. Замовнику надається кілька варіантів дизайну майбутнього сайту (як правило, не більше трьох). Результатом є дизайн-макет сайту: графічний файл, виконаний в одній з графічних програм. Дизайн макет повинен містити докладний опис використаних кольорів, шрифтів тощо. Якщо початкова та внутрішні сторінки сайту відрізняються, це теж повинно бути відображено в дизайн-макеті.
3

Макетування сторінок

На основі дизайн-макету створюється макет шаблонних сторінок, втілених вже в мові HTML, вони містять графічну інформацію, приєднані таблиці стилів.
4

Програмування сервісів

Окрім статичної текстової та графічної інформації сайт може містити різні інтерактивні сервіси: форми для реєстрації клієнтів, гостьові книги. Для їх створення в роботу вступає програміст.
5

Публікація сайту, наповнення інформацією

На цьому кроці створений каркас переноситься на віддалений сервер і сайт починає заповнюватися текстовою інформацією. Професійні сайти для цього забезпечуються системами управління вмістом. Вони надають можливість додавати інформацію власником сайта, який не є фахівцем ані в мові HTML ані в програмуванні, він знайомий лише з основами роботи на комп'ютері. По закінченні п'ятого етапу необхідно проаналізувати виконану роботу. Чи вирішені поставлені завдання.
6

Супровід та просування проекту

Будь-який сайт необхідно «просувати», тобто робити дії з підвищення його популярності. Це не разова, а планомірна робота з відстеження відвідуваності, збору відгуків відвідувачів, внесенню змін у вміст, додавання нової інформації.
Інтернет змінює все, чого б не торкнувся, а стосується він практично всього.


— Джон Елліс     www.nngroup.com/