ВЕБ
технології та дизайн
Мета навчального курсу

Мета навчального курсу

Практичне ознайомлення з принципами створення веб-сайтів, можливостями сучасних веб-технологій і сервісів!

Веб-проектування - галузь веб-розробки, до завдань якої входить проектування користувацьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків.

Веб-дизайн - це оформлення веб сторінок. Він відіграє таку ж роль для сайту, як поліграфічний дизайн і верстка для паперового видання. Часто під веб-дизайном розуміють не тільки створення графічних елементів для сайту, але і проектування його структури, навігації та іноді навіть движків, потрібних для роботи сайту, тобто створення сайту цілком. Дизайн в сенсі розумного пристрою сайту значно важливіше, ніж його "красивість".

Веб-дизайнери проектують логічну структуру веб-сторінок, продумують найбільш зручні рішення подачі інформації, а також займаються художнім оформленням веб-проекту. Грамотний веб-дизайнер повинен бути знайомий з останніми веб-технологіями і мати відповідні художні якості.

Лабораторний практикум

Лекційний матеріал

2

Презентації новітніх технологій

Світ вдосконалюється щодня, винаходячи і відкриваючи щось нове, і без цих досягнень людство не просунулося б так далеко. У життя одразу кількох поколінь увірвалися сучасні технології, формується нова реальність, змінюється картина світу. Неможливе стало звичайним. Виникають нові знання, теорії, практичні реалізації. Вчені, дослідники, розробники та дизайнери з усього світу намагаються втілити те, що спростить наше життя та зробить його цікавішим. Технології майбутнього піднімають життя людства на зовсім інший рівень.

Презентація - це коротке, змістовне представлення певної новинки з області Інтернет чи Веб: інструмент, сервіс, технологія тощо.

Структуру доповіді складати за наступним регламентом:

 • Мета новинки
 • Актуальність розробки
 • Сфера застосування
 • Доступність для споживачів
 • Ефект від використання
 • Перспективи розвитку

Загальне враження про презентацію складається від вдалого підбору наочного матеріалу: слайди, відео-ролики, веб-сторінки. Від цього залежить, як аудиторія зрозуміє інформацію з усної доповіді. Оскільки на презентацію надається близько 5-7 хвилин, тому важливо зробити презентацію ємною та лаконічною.

Матеріали зробленої доповіди викладаються на диск: у вигляді doc-документа або ppt-презентації.

Для презентації можна представити новинки з галузі комп’ютерних та інтернет технологій, що виникли протягом 2020-2022 років.

 • Сучасні інтернет-сервіси, новітні служби, протоколи.
 • Мобільні додатки.
 • Інтелектуальні сервіси.
 • Робототехніка.
 • Програмне забезпечення та інструменти.
 • Інтернет речей.
 • Криптовалюта, блокчейн, NFT-токени.
 • Віртуальна, доповнена та інші реальності.
 • Пристрої, що реалізовані на інтелектуальних алгоритмах.
 • Інші новинки, що варті представлення.

Презентація проводиться на лабораторних заняттях в присутності викладача та студентів групи.

Викладач оцінює якість доповіді та наочного матеріалу, актуальність новинки, опанування теми студентом

Максимальна оцінка за успішну презентацію - 5 балів

Протягом семестру студенти мають можливість зробити 2 презентації

 • І половина семестру: 14.02.2022 - 09.04.2022
 • ІІ половина семестру: 11.04.2022 - 28.05.2022

Якщо студент не зробив презентацію протягом першої половини семестру, то в подальшому він має можливість зробити лише одну презентацію.

Бали, що отримані за презентацію будуть враховані на екзамені як відповідь на описове питання. Описових питань на екзамені є 2, тому кожна презентація зараховується як відповідь на одне описове питання. Під час складання екзамену студент завантажує презентацію (doc або ppt файл) у вікно описового питання.

Презентація НЕ є обов’язковою частиною дисципліни. Студенти, що не робили презентацій до екзамену допускаються і мають відповісти на тестові завдання та описові питання.

Розподіл балів

 • Стаціонар
 • Заочники
 • Курсова робота

14.02-09.04.2022

11.04-28.05.2022


Зазначено максимальну кількість балів за умови вчасного і належного захисту

 • Виконання під час навчання
 • Контрольні заходи
 • Враховується на екзамені

Контрольні роботи

Лабораторні роботи

Екзамен


Зазначено максимальну кількість балів за умови вчасного і належного захисту

 • Виконання під час навчання
 • Виконання під час контрольних заходів
 • 50 - Якість виконання, працездатність ресурсу, втілення сервісів.
 • 50 - Володіння теоретичним матеріалом та практичними навичками.
Питання
Відповіді

Заняття з дисципліни відбуваються в аудиторіях згідно розкладу відповідно до графіку навчального процесу

У разі запровадження карантину заняття відбуватимуться онлайн згідно розкладу.

КН-2. Лекції, самостійна та курсова роботи.
Юрчак Ірина Юріївна
Zoom-конференція
Ідентификатор 687-349-9091, Пароль L4yVV1
КН-2. Курсова робота.
Ханас Юрій Юрійович
КН- .Лабораторні
Левкович Мар'яна Володимирівна
КН- . Лабораторні
Спас Наталія Ярославівна
КН- . Лабораторні.
Том’юк Василь Васильович
Заочники гр.КН-21з. Лабораторні, курсова робота
Том’юк Василь Васильович

Захист роботи відбувається на наступних поточних заняттях, після пояснення матеріалу. Зроблене завдання викладається на сервер і викладачеві надається відповідне посилання. Викладач оцінює правильність коду, задає дотичні питання і оцінює роботу студента.

Звіти по виконаних роботах викладаються на диск у відповідну папку студента

Захист роботи відбувається не пізніше ніж наступне заняття. Відтермінування захисту впливає на максимальний бал роботи (-1 бал за невчасний захист).

Після зазначених термінів (10.04.22, 28.05.22) бали за захист відповідних лабораторних робіт не виставляються.

До проведення екзамену мають бути захищені всі лабораторні (30 балів) та самостійна робота (20 балів).

До екзамену допускаються студенти, які захистили всі лабораторні та самостійну роботи. Студенти, які не відвідували заняття до екзамену НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ.