Веб-технології та веб-дизайн

Навчальна дисципліна
для студентів 2 курсу

Мета учбового курсу

Практичне ознайомлення з принципами створення веб-сайтів, можливостями сучасних веб-технологій і сервісів!

Веб-технології поступово досягли до такого рівня, що у розробників з'явилася можливість створювати веб-вміст нового покоління. Сьогоднішній Інтернет є результатом безперервних зусиль відкритої веб-спільноти, яка допомагає розробляти такі технології, як HTML5, CSS3 та WebGL, і домагається їх підтримки всіма браузерами.

Веб-проектування - галузь веб-розробки, до завдань якої входить проектування користувацьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків.

Веб-дизайн - це оформлення веб сторінок. Він відіграє таку ж роль для сайту, як поліграфічний дизайн і верстка для паперового видання. Часто під веб-дизайном розуміють не тільки створення графічних елементів для сайту, але і проектування його структури, навігації та іноді навіть движків, потрібних для роботи сайту, тобто створення сайту цілком. Дизайн в сенсі розумного пристрою сайту значно важливіше, ніж його "красивість".

Веб-дизайнери проектують логічну структуру веб-сторінок, продумують найбільш зручні рішення подачі інформації, а також займаються художнім оформленням веб-проекту. Грамотний веб-дизайнер повинен бути знайомий з останніми веб-технологіями і мати відповідні художні якості.

Програма курсу

Всі матеріали Лабораторні Самостійна Лекції

Виконання та оцінювання знань

1 частина

2 частина


Зазначено максимальну кількість балів за умови вчасного і належного захисту

  • Виконання під час навчання
  • Виконання під час контрольних заходів

Контрольні роботи

Лабораторні роботи

Екзамен


Зазначено максимальну кількість балів за умови вчасного і належного захисту

  • Виконання під час навчання
  • Виконання під час контрольних заходів

Додаткові матеріали

Тренди веб-дизайну 2018

Добірка ресурсів

Організаційні питання

Лектор Юрчак Ірина Юріївна

кандидат технічних наук, доцент

Місце роботи, розклад занять

Тел: (067)947-61-21, (095)814-25-68, (063)01-66-921

Е-мейл: irinavictoria3000@gmail.com

Сайт: Журнал Вікторія


Викладач Бокла Наталія Іванівна

Кандидат технічних наук, асистент

Місце роботи, розклад занять

Дати проведення контрольних робіт

1 контрольна робота:

2 контрольна робота:

Остаточний термін захисту робіт:

Теми доповідей

Протягом навчання студенти презентують 2 доповіді (до кожної контрольної роботи) про останні новинки в ІТ-сфері: технології, програми, веб-ресурси, сервіси.

По матеріалах доповіді складається реферат на 5-6 сторінок, вітається підкріплення доповіді наочним матеріалом, відео або слайд шоу, результати виконання програми чи сервісу. Доповідь відбувається на лабораторних заняттях в присутності викладача і інших студентів.