Zoom

Ідентификатор персональної конференції 687-349-9091
https://us04web.zoom.us/j/6873499091?pwd=amVFZWthTTR6anhuYVhQSkhQWVpEdz09
Password L4yVV1

Основні складові курсу дисципліни

Метою курсу «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» є опанування студентами необхідного обсягу теоретичного та практичного матеріалу стосовно сучасних інтелектуальних інформаційних систем, основних засад самонавчання та саморозвитку систем, новітніх технологій семантичних пошукових систем.
 • Курс лекцій

  Курс лекцій

  18 лекції

  Загальні поняття, основні принципи, архітектури і алгоритми сучасних систем з самонавчанням та самоорганізацією.

 • Лабораторні роботи

  Лабораторні роботи

  10 робіт

  Ознайомлення та набуття практичних навичок роботи з популярними інтелектуальними додатками

 • Доповіді

  Доповіді

  Аналітичний огляд

  Коротка презентація сучасних інновацій в галузі інтелектуальних систем (за останніх 2 роки).

 • Самостійна робота

  Самостійна робота

  Власна реалізація

  Реалізація інтелектуального алгоритму для прикладного додатку.

 • Семестровий контроль

  Семестровий контроль

  Складання іспиту

  Враховуються бали контрольних робіт. Допуск за наявності захищених самостійної та лабораторних робіт

Теми лекцій

Курс лекцій охоплює відомості про сучасні підходи щодо систем з саморганізацією та самонавчанням.

Інтелектуальні системи 2022

Практичне засвоєння матеріалу

Метою виконання лабораторних тем з дисципліни «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» є практичне ознайомлення із новітніми інтелектуальними технологіями. Лабораторні теми містять кілька практичних завдань, які потребують людської інтуїції і використовують різноманітні алгоритми самонавчання та самоорганізації.

Розподіл балів

Підсумкове оцінювання засвоєння предмету враховує основні складові
 • До 9 жовтня

  15 Лабораторні 1-5
  5 Доповідь
  15 балів
 • До 26 листопада

  15 Лабораторні 6-10
  5 Доповідь
  15 балів
 • Іспит

  30 Лабораторні 1-10
  20 Самостійна
  50 Тести (враховуються доповіді)
  100 балів

Зазначено максимальну кількість балів за умови вчасного і належного захисту

 • Виконання під час навчання
 • Бали до іспиту

Організаційні питання

Лектор Юрчак Ірина Юріївна

кандидат технічних наук, доцент

Інформація про викладача

Тел: (067)947-61-21, Viber (095)814-25-68, Telegram (073) 01-89-648

Е-мейл: Iryna.Y.Yurchak@lpnu.ua

Zoom: 687-349-9091 Password: L4yVV1 Лінк до сторінки Zoom


Викладач Том’юк Василь Васильович

Кандидат технічних наук, доцент

Інформація про викладача

Е-мейл: vasyl.v.tomiuk@lpnu.ua

Заняття:

Захист роботи відбувається на наступних поточних заняттях, після пояснення матеріалу. Викладач задає дотичні питання і оцінює роботу студента. Звіти по виконаних роботах викладаються на диск у відповідну папку студента

Після контрольних дат (9 жовтня - №№1-5, 26 листопада - №№6-10) бали за відповідні лабораторні роботи та доповіді не виставляються.

Самостійну роботу можна захищати протягом семестру до 26 листопада. Після зазначеної дати бали будуть зменшені.

До іспиту допускаються студенти, які захистили ВСІ лабораторні та самостійну роботи.

Презентація - це коротке, змістовне представлення певної новинки з області інтелектуальних систем, що надані людству останні рік-два.

Структуру доповіді складати за наступним регламентом:

 • Мета новинки
 • Актуальність розробки
 • Сфера застосування
 • Доступність для споживачів
 • Ефект від використання
 • Перспективи розвитку

Загальне враження про презентацію складається від вдалого підбору наочного матеріалу: слайди, відео-ролики, веб-сторінки. Від цього залежить, як аудиторія зрозуміє інформацію з усної доповіді. Оскільки на презентацію надається близько 5-7 хвилин, тому важливо зробити презентацію ємною та лаконічною.

Матеріали зробленої доповіди викладаються на диск: у вигляді doc-документа або ppt-презентації.

Презентація проводиться на лабораторних заняттях в присутності викладача та студентів групи. Викладач оцінює якість доповіді та наочного матеріалу, актуальність новинки, опанування теми студентом. Максимальна оцінка за успішну презентацію - 5 балів

Бали, що отримані за презентацію будуть враховані на екзамені як відповідь на описове питання. Описових питань на екзамені є 2, тому кожна презентація зараховується як відповідь на одне описове питання. Під час складання екзамену студент завантажує презентацію (doc або ppt файл) у вікно описового питання.

Протягом семестру студенти мають можливість зробити 2 презентації

 • І половина семестру: 16.08.2022 - 09.10.2022
 • ІІ половина семестру: 10.10.2022 - 04.12.2022

Якщо студент не зробив презентацію протягом першої половини семестру, то в подальшому він має можливість зробити лише одну презентацію.

Презентація НЕ є обов’язковою частиною дисципліни. Студенти, що не робили презентацій до екзамену допускаються і мають відповісти на описові питання.