Штучні нейронні мережі

Обчислювальна система, що має багато паралельно функціонуючих зв’язаних простих процесорів

Читати

Біологічний мозок має приголомшуючу складність

Сотні мільярдів нейронів, утворюють систему, що перевершує суперкомп'ютери

Читати

Нейрокомп’ютери спроможні вирішувати складні задачі

Інтелектуальні завдання: розпізнавання образів, адаптивне керування, прогнозування, діагностика тощо.

Читати

Курс лекцій

Одним з популярних напрямків Artificial Intelligence є теорія нейронних мереж (Neural Nets). Метою даного курсу є ознайомлення з цим напрямком, розгляд основних нейромережних парадигм та областей застосування програмних чи апаратних нейрокомп’ютерів.

У лекціях курсу розглядаються класичні парадигми: персептрони, мережі Хопфілда і Хеммінга, мережі зустрічного поширення, двоскерована асоціативна пам'ять, теорія адаптивного резонансу, когнітроні і неокогнітроні. Для кожної розглянутої мережі дається опис її архітектури, алгоритмів навчання, аналізуються проблеми ємності і стійкості мережі.

Читати

Основні розділи

Відомості з біології

Функціонування нейронних мереж визначається аналогією з людським мозком, який є підтвердженням того, що безвідмовні паралельні обчислення є потужним інструментом вирішення складних завдань і їх можна фізично реалізувати. Розробники надихаються новими ідеями нейробіологів, які виходять за межі традиційних обчислень.

Читати далі

Штучний нейрон та нейромережі

Штучна нейронна мережа - це математична модель, а також її програмне або апаратне втілення, що побудована за принципом організації та функціонування біологічних нейронних мереж. Використовуючі різні алгоритми нейронні мережі використовують в практичних цілях: в задачах прогнозування, управління, розпізнавання образів тощо.

Читати далі

Класичні архітектури та нейропарадигми

За архітектурою зв'язків, більшість відомих нейромереж, що знайшли практичне застосування, можна згрупувати у два великих класи: мережі прямого поширення (з односкерованими послідовними зв'язками) та мережі зворотного поширення (з рекурентними зв'язками). Типові архітектури мереж мають багато модифікацій та можуть бути складниками в інших мережах.

Читати далі

Нейромережі в задачах прогнозування та відображення

Нейронні мережі використовуються при вирішенні різних завдань і застосовуються там, де звичайні алгоритмічні рішення виявляються неефективними або неможливими: розпізнавання текстів, гра на біржі, контекстна реклама в Інтернеті, фільтрація спаму, перевірка проведення банківських операцій, системи безпеки і відеоспостереження тощо.

Читати далі

Сучасні досягнення в застосуванні нейромереж

Важливим напрямком є створення універсальних систем, що поєднують переваги звичайних ЕОМ і гнучкість нейрокомп'ютерів. Нейромережі вдало доповнюють традиційні програмні методи та дозволяють істотно підвищити продуктивність при рішенні високоінтелектуальних завдань з розпізнавання, класифікації, передбачення оптимізації тощо.

Читати далі

Розподіл балів

Оцінювання знань студентів є сумою наступних складових

Лабораторні роботи
25
  • Робота з нейроемуляторами
Самостійна робота
25
  • Наукова доповідь і дослідження

Зв’язок з викладачем

Всі питання, пов’язані з учбовім курсом можна з’язувати в один з засобів комунікації