Глобальні інформаційні мережі

Курс лабораторних робіт

Метою виконання лабораторних робіт з дисципліни «Глобальні комп'ютерні мережі» є практичне ознайомлення із головними службами, їх протоколами, клієнтами, засобами налаштування, принципами експлуатації та головними мережними технологіями.

Практична частина дисципліни (30 балів)

Самостійна робота

HTML сайт (12 балів)

6 балів - акуратний коментований код, з врахуванням основних вимог. Повне розуміння застосованих тегів і стилів.

6 балів - втілення сервісів, розміщення на хостингу.

CMS сайт (12 балів)

6 балів - вільне володіння адмін панеллю, однаковий стиль сторінок, безпомилкова робота.

6 балів - втілення сервісів, розміщення на хостингу.

Розподіл балів

Набуті навички

Після проходження курсу лабораторних робіт студент здобуває користні навички та знання щодо основних складових Інтернет-проектів.

Photoshop

HTML

CSS

JS

FTP

CMS

Open Web Technology

Ваші викладачі

Дисципліна "Глобальні інформаційні мережі" містить 16 лекцій, 6 лабораторних, 1 самостійну та 2 контрольні роботи.

Оцінювання знань студентів відбувається за результатами заліку наприкінці семестру.

Контакти з викладачем

Локація

За розкладом або 503 (5 н.к.)

Телефони

(067)947-61-21, (095)814-25-68, (063)01-66-921

Листування

irinavictoria3000@gmail.com

Інші контакти

Facebook, (073)01-89-648