до головної програми до курсу

№ 1. Аналітична платформа Дедуктор

№ 2. Асоціативні правила

№ 3. Нечіткий пошук

№ 4. Навчання

№ 5. Класифікація, прогнозування

№ 6. Морфологічний аналіз

Національний університет "Львівська політехніка"

ІКТАМ

Кафедра Електронних обчислювальних машин

Дисципліна: Організація інтелектуальних обчислень

Укладач: Юрчак Ірина Юріївна

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Цикл лабораторних робіт містить шість лабораторних робіт:

МЕТА

Метою виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація інтелектуальних обчислень» є практичне ознайомлення із новітніми технологіями аналізу даних та вірішення практичних задач які потребують інтуїції людини та.

У ході виконання лабораторних робіт студенти повинні:

 • ознайомитись існуючими методами та алгоритмами інтелектуальних обчислень;
 • визначити коло задач для вирішення яких доцільним є використання технологій Data Mining;
 • вміти практично використовувати та налаштовувати програмні реалізації інтелектуальних алгоритмів;
 • набути навичок зі збору та попередньої обробки даних;
 • навчитися інтерпретувати отримані результати та застосовувати засоби для їх зручного представлення;
 • навчитися проектувати нові моделі обираючи доцільні налаштування;

КОЖНА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА МІСТИТЬ ТАКІ РОЗДІЛИ:

 • теоретичні відомості, необхідні для виконання роботи;
 • порядок виконання роботи;
 • зміст звіту.

СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Звіт з лабораторної роботи оформлюється на аркушах формату A4, які заповнюються з однієї сторони. Текст повинен бути рукописним або друкованим на принтері. Використання кольорових чорнил дозволяється лише для ілюстративних матеріалів.

Звіт до лабораторної роботи формується відповідно до змісту і повинен містити такі розділи:

 • титульна сторінка;
 • мета роботи;
 • короткі теоретичні відомості;
 • порядок виконання роботи;
 • опис усіх етапів виконання роботи;
 • опис отриманих результатів;
 • висновки за результатами роботи.

Звіт зшивається з лівої сторони листів формату A4. Титульна сторінка звіту обов’язково друкується на принтері.

ОРГАНІЗАЦІЯ, КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторні роботи виконуються кожним студентом самостійно згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Графік виконання роботи студентом контролюється викладачем. Перед виконанням лабораторної роботи викладач опитує студентів, щоб визначити їх підготовленість до виконання роботи.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які мають теоретичні знання, що необхідні для виконання цієї роботи.

Захист лабораторної роботи відбувається тільки за наявності належно оформленого звіту з цієї роботи. Лабораторна робота подається і захищається безпосередньо після її виконання згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Роботи, які захищені із запізненням, зараховуються з мінімальною кількістю балів. При захисті роботи студент демонструє результати виконаної роботи та відповідає на контрольні запитання за темою лабораторної роботи.

Кожна лабораторна робота, що виконана і захищена за графіком, оцінюється за бальною системою, яка встановлена робочою програмою курсу.

Національний університет "Львівська політехніка"
Кафедра Електронних обчислювальних машин
© Victoria