Курс лабораторних робіт

Глобальні інформаційні системи

Львівська політехніка, кафедра ЕОМ

Метою виконання лабораторних робіт з дисципліни «Глобальні комп'ютерні мережі» є практичне ознайомлення із головними службами, їх протоколами, клієнтами, засобами налаштування, принципами експлуатації та головними мережними технологіями.

У ході виконання лабораторних робіт студенти повинні:

Цикл лабораторних робіт (30 балів)

Technical University of Lodz, Poland
Самостійна робота. Створення сайту (на вибір HTML або CMS)
12 балів

Структура та зміст лабораторних робіт

Кожна лабораторна робота містить такі розділи:

  • теоретичні відомості, необхідні для виконання роботи;
  • порядок виконання роботи;
  • контрольні запитання.

Оформлення звіту

Звіт формується відповідно до змісту роботи і повинен містити:

  • Титульна сторінка.
  • Назва і мета роботи. Зазначити URL розміщеної роботи
  • Опис (скріни)етапів виконання роботи.
  • Аналіз отриманих результатів.
  • Висновки за результатами роботи.

Організація, контроль виконання та захист лабораторних робіт

Лабораторні роботи виконуються кожним студентом самостійно згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Графік виконання роботи студентом контролюється викладачем. Перед виконанням лабораторної роботи викладач опитує студентів, щоб визначити їх підготовленість до виконання роботи.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які мають теоретичні знання, що необхідні для виконання цієї роботи. Захист лабораторної роботи відбувається тільки за наявності належно оформленого звіту з цієї роботи.

Лабораторна робота подається і захищається безпосередньо після її виконання згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Роботи, які захищені із запізненням, зараховуються з меншою кількістю балів.

При захисті роботи студент демонструє результати виконаної роботи та відповідає на контрольні запитання за темою лабораторної роботи. Кожна лабораторна робота, що виконана і захищена за графіком, оцінюється за бальною системою, яку встановлено робочою програмою курсу.

Інтернет змінює все, чого б не торкнувся, а стосується він практично всього.

Джон Елліс     www.nngroup.com

Корисні ресурси

Марк Пилгрим. Погружение в HTML5
Оригінал
Переклад
Обзор лучших сайтов с применением HTML5
Секретні Двері
Інтерактивний графічний редактор
Створення персонального кліпу
Фільми про історію Інтернет
Загрузка: Подлинная история интернета. Битва браузеров / Download: The True Story Of The Internet. Browser war, 2008
Загрузка: Подлинная история интернета. Мыльный пузырь / Download: The True Story Of The Internet. Bubble, 2008
Загрузка: Подлинная история интернета. Власть народу / Download: The True Story Of The Internet. People Power, 2008
Загрузка: Подлинная история интернета. Google / Download: The True Story Of The Internet. Google, 2008
Настоящая история интернета. Поисковые системы / The True Story of the Internet - Search, 2008
Взгляд изнутри: Google / Inside. Google, 2010

Пираты Силиконовой Долины / Pirates of Silicon Valley, 1999
Джобс: Империя соблазна / jOBS, 2013
Социальные сети / The Social Network, 2010
Кадры / The Internship, 2013

Ваші викладачі

Учбовий курс "Глобальні інформаційні мережі"

Березко Леонід Олександрович

Березко Леонід Олександрович

Лектор курсу

Юрчак Ірина Юріївна

Юрчак Ірина Юріївна

Лабораторні заняття

Мельник Анатолій Олексійович

Мельник Анатолій Олексійович

Зав. кафедрою

Всі питання, пов’язані з даною дисципліною з’ясовуються з викладачами у вказаний спосіб